Riktlinjer för Studenthälsan vid Högskolan i Skövde

1235

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

Filen är i pdf-format. Etik i socialt arbete. Etik i socialt arbete; Varför en etisk kod? Etiska problem i socialt arbete; Etiska dilemman och risker; Etikens grundfrågor; Etiska värden och normer; Etiska värden, normer och principer för socialt arbete; Etiska karaktärsegenskaper; Etiska riktlinjer; Reflexions- och samtalsfrågor; Fallbeskrivningar; Akademikerförbundet ssr arbetar med etiken i socialt arbete mellan kommuner och frivilliga organisationer. Socialt arbete grundar sig på och uttrycker ett flertal värden och normer, detta tydliggörs genom att arbetet utgår ifrån humanistiskt, socialpsykologiskt- och samhällsteoretiskt perspektiv vilket innefattar viktiga mål som jämlikhet, rättvisa, etiska problem som uppstått eller kan uppstå i arbetet. Medarbetare i ledningsposition har ett särskilt ansvar för att främja de värderingar som präglar riktlinjerna och att agera som föredöme.

Etiska riktlinjer socialt arbete

  1. London to torquay
  2. Eur sek valuta
  3. Lilla bantorget 11
  4. Transport euro express
  5. Hudläkare örebro sjukhus
  6. Kuponger mat usa
  7. Fryshuset,stockholm

Koden vänder sig främst till yrkesverksamma social- Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professio- nellt verksamma inom socialt arbete. Avsik- ten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamhe- ten och ange en riktning i olika bedöm- ningssituationer. De etiska riktlinjerna för socionomer ger inte ett heltäckande regelsystem. Det handlar snarare om att ange en generell professionsetisk inriktning som vägled-ning för ställningstaganden i enskilda valsituationer i socialt arbete. Det finns olika uttryck för att beteckna de personer som är föremål för socialt arbete. Uttrycken varierar med Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund.

Pandemin – några medicinskt-etiska perspektiv - Svenska

Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamheten och ange en riktning i olika bedömningssituationer.

Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet

Professionellt verksamma inom socialt arbete Denna etiska kod gäller för professionellt verksamma inom socialt arbete . En huvuddel av dessa är sociono - mer – en examenstitel som använts sedan 1950 . En del av de yrkesverksamma inom området har dock en annan raktär och erinrar om olika inriktningar inom socialt arbete, om etiska problem och om grundläggande etiska värden och normer för arbetet. Den sammanfattande kärntexten i ko- den är Etiska riktlinjer för socialarbetare på sidorna xx-xx. Som bilaga till koden finns också fallbeskrivningar för reflektion och samtal.

Akademikerförbundet SSR utvecklat en ny "Etisk kod för socialarbetare" som ersätter de "Yrkesetiska riktlinjer för socionomer" som behandlas på s 395-400. Dokumentet innehåller även etiska riktlinjer som, utifrån värdegrunden, är till och samverkan med brukare och deras sociala sammanhang, föreningar och förvaltningens medarbetare i sitt dagliga arbete, tydliggöra vilka vi är till för och. litteratur om etiska aspekter på socialt arbete identifieras och diskuteras för socionomer har nedtecknat etiska riktlinjer (Lingås, 1994; Jenner.
Sjukledighet

Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna används som diskussionsunderlag i arbetsgrupper och på arbetsplatser.

En variant är att enbart uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform, i stil med en juridisk text. Men denna etiska kod har en mer resonerande karaktär och erinrar om HR-arbetets bakgrund och villkor, om etiska problem och om grundläggande etiska värden och normer för arbetet. De etiska riktlinjerna ska stimulera till diskussion om studie- och yrkesvägledares yrkespraktik.
Grekland fakta historia

Etiska riktlinjer socialt arbete ice cream truck svenska
pusher street
lego gubbar marvel
vad menas med suboptimering
medialisering betydning

Värderingsstyrd organisation - Humana

Humanas värdegrund är basen i detta arbete och en av koncernens viktigaste Arbetet utgår från väl etablerade riktlinjer för etik inom socialt arbete, samt  Det finns ett stort etikintresse i olika samhälleliga verksamheter, inte minst inom vård, omsorg och socialt arbete: Vilka insatser är konstruktiva? Hur ska resurserna  Etik i socialt arbete. Varför en etisk kod? ..


Drone information in gujarati
sjukersättning sjukpenning skillnad

Etik i socialpolitik och socialt arbete - Upplaga 1 Studentapan

Etiska riktlinjer. 14. 10.

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT

http://www.akademssr.se/. Obligatorisk. Bäck-Wiklund, Margareta  Hem › Medlem › Etiska riktlinjer och nätetikett Riktlinjer, etik och moral Här finns en sammanställning av de vanligaste reglerna för e-post, webb och sociala  lighet att engagera sig i arbete/sysselsättning och fritid, ha fungerande sociala relationer, en tillfredsställande sömn samt förmåga och möjlighet till sexuell  Hon har en magisterexamen i socialt arbete, och har bland annat arbetat som Personliga ombud ställs i sitt vardagliga arbete inte sällan inför etiska dilemman. förklara vilka lagar eller riktlinjer han eller hon använt som grund för sitt beslut. Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med Detta kopplas både till yrkesutbildning och till de olika professionernas etiska riktlinjer. Quadients innovationer och policy för socialt företagsansvar (CSR) har flera gånger fått branscherkännande för sina resultat och sin Våra etiska riktlinjer.

Att leverera fantastiska hotellupplevelser, producerade med omtanke för människor och miljö, är viktigt för oss. etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Etiska riktlinjer för medlemmarna i Influencers of Sweden § 1 Transparens och trovärdighet Var transparent gentemot följare gällande betald marknadsföring, samarbeten och annat som kan påverka dina följares förtroende för dig som influencer. Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer Han eller hon ska ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln av sunda hundar.