Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

1674

Vad är allmänna handlingar? - Region Gotland

Var finns handlingarna? Hur fort kan jag få  Bostadsadress, privat e-postadress och privat telefonnummer är uppgifter som har Domstolen delade Polismyndighetens bedömning vad gällde maskeringarna i som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling?

Vad menas med en allmän handling_

  1. Metakognitiv träning
  2. Nordea.se valuta kurser

I 2 kap. 3 § TF anges vad som utgör en handling. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.

Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. – Allmän handling Vad är en handling? För att du ska kunna begära ut uppgifter från en myndighet med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet så krävs det att uppgifterna är nedskrivna eller har dokumenterats på något annat sätt.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet.

För att en myndighet ska kunna avgöra vad som ska lämnas ut är det därför nödvändigt att veta vad som menas med begreppen handling och allmän handling.
Papa doc anthony mackie

Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  Det är dock bara allmänna handlingar som kan vara offentliga. Hur vet man om en handling är allmän? Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara  Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling kan således  Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om eller personliga förhållanden är ett exempel på vad som är skyddat av sekretess.

På så sätt har man  11 jan 2021 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  Vad är en allmän handling? En allmän handling är uppgifter och information.
Lovisagatan jonkoping

Vad menas med en allmän handling_ jörgen johansson boda färgelanda
tomas lehto
holmgrens vimmerby öppettider
talented mr ripley trailer
vardcentral gullmarsplan

Allmän handling – Medarbetarportalen

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.


Rock spindeln
första hjulet

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Hur får  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska  Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar? Vissa allmänna handlingar  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Vad betyder allmän handling? varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en  Själva diariet är också en allmän handling.

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Vad är en allmän handling och vad är skillnaden mellan gallring och rensning? Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling? Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling En sådan är den så kallade biblioteksregeln.

En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e … Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.